Det fulde projektforløb indebærer et fuldt fokus på sprog og kultur i. Målet er at fastholde/genetablere dansk som et fælles sprog i virksomheden. Det betyder ikke, at der ikke tales engelsk, men dansk prioriteres som talt sprog i produktionen og i pauserne.

Det er også et mål at arbejde konstruktivt med diversitet og arbejdsmiljø. 

Det overordnede formål er, at virksomheden fastholder arbejdskraften ved at sikre, at alle medarbejdere har mulighed for at lære dansk med alle de fordele, der følger med. Formålet er også at motivere internationale kollegaer til at komme i gang med at tale dansk og forstå arbejdskulturen.

Projektets forskellige forløb kan alle indpasses i en almindelig arbejdsdag,- både i produktionen og i administrationen. 

Et fuldt projektforløb strækker sig normalt over 2-4 måneder afhængig af virksomhedens størrelse. 

Der kan naturligvis også bestilles enkelte dele af det fulde projektforløb.

Det fulde projektforløb indeholder:


Kontakt:       

Eva Maretti       

27 63 65 31

infomeredansk@gmail.com