1. Behovsafklaring.

En uforpligtende samtale om, hvilke udfordringer virksomheden oplever. 

Det kan være udfordringer med at tydeliggøre den gældende arbejdskultur, fastholdelse af medarbejdere, dyre misforståelser, højt sygefravær, dårligt arbejdsmiljø, højt konfliktniveau blandt medarbejdere, besværlig kommunikation, manglende dansk- og engelskkundskaber, manglende interkulturelle kompetencer.

Meredansk laver et tilbud med tiltag og pris.

2. Oplæg for ledelsen og administration.

Det er helt afgørende, at virksomhedens ledelse og administration på alle niveauer forstår, hvilket teoretisk fundament og praktiske erfaringer Meredansk trækker på. Det kræver fuld opbakning fra hele virksomheden, når virksomheden arbejder med at fastholde medarbejderne og styrke arbejdspladskulturen.

Oplægget vil inddrage den teoretiske baggrund, undersøgelse fra feltet og erfaringer fra andre projekter.

3. Medarbejderundersøgelse.

Meredansk undersøger, hvordan medarbejderne oplever, at kulturelle eller sproglige udfordringer skaber problemer i det daglige samarbejde, - både på mellemlederniveau og i produktionen. Undersøgelsen benytter sig både af kvalitative og kvantitative metoder.

4. Overblik og plan.

En oversigt over og tidsplan for de forskellige tiltags opstart, og hvem de involverer. Der aftales også løbende opsamling og endelig evaulering.

5. Motivation

Motivation er alt. De dansktalende og internationale medarbejdere fordrer forskellige argumenter og incitamenter, når der skal motiveres til et større sprogligt fællesskab. Det handler om at få den enkelte medarbejderes sociale identitet i spil. 

Til gengæld er det en helt anden motivation, når virksomhedens ansatte skal motiveres til at arbejde sammen om at styrke deres arbejdsplads kollektive identitet. 

6. Etablering af sproglige makkerskaber.

Nogle er de fødte mentorer, for andre er det noget vanskeligere, men alle kan helt sikkert lære det. Meredansk er ekspert i at motivere medarbejdere, så alle føler sig trygge og godt klædt på i deres rolle som sprogmakker. Det foregår på sprogmakker-kurser, der kan tilrettelægges, så de varer en halv arbejdsdag eller 4 x ½ time. Der udarbejdes undervisningsmaterialer, der er tilpasset virksomhedens arbejdsprocesser, situationen og sprogmakkeren. Det er ingen hindring af være ordblind. Undervisningmaterialet kan være alt fra en app, skilte, papirmateriale eller et website.

7. Vejledning i etableringsfasen.

I begyndelsen skal sprogmakkere have vejledning, opmuntring og mulighed for støtte for hver dag. Dernæst ugentligt, så månedligt eller efter aftale. Målet er, at kollegaerne bliver selvkørende i at oplære internationale kollegaer i begynder- og fagspecifik dansk og den gældende arbejdspladskultur.

6. Evaluering

Den oprindelige medarbejderundersøgelse gentages med et evaluerende fokus. Derudover vil der være fælles små evalueringsmøder og relevante individuelle samtaler.

6 -9 mdr. efter det fulde projektforløb følges der op med en undersøgelse af projektets betydning for fastholdelse, arbejdsmiljø og arbejdspladskulturen.

Kontakt:                   

Eva Maretti                       

27 63 65 31

infomeredansk@gmail.com