Det fulde projektforløb 60000 kr. mdr. eks. moms.

Når der skal arbejdes samlet med sprog og arbejdskultur i virksomheden. Projektet vil typisk løbe mellem 1-3 mdr. afhængig af antal ansatte og udfordringernes omfang.

En projektpakke er for de virksomheder, som vil arbejde seriøst med at minimere udgifter til rekruttering og skabe stabilitet. Fastholdelse af alle medarbejdere sker gennem et sprogligt og kulturelt arbejdsfælleskab. Det er vejen til et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdskultur.

Konsulentydelser 800 kr i timen eks. moms.

Når virksomheden ikke har brug for alle ydelser i det fulde projektforløb. Det kan eks. være:

  • Medarbejderundersøgelse af arbejdskultur.

  • Udarbejdelse af relevant fagspecifik materiale til nye internationale medarbejdere.

  • Kursus: Hvordan bliver man en god sprogmakker?

Foredrag og workshops Efter aftale.

Eva Maretti

27 63 65 31

informeredansk@gmail.com

CVR 43024280 8740, Brædstrup.