Før jeg blev sprogunderviser, arbejdede jeg bla. i restaurationsbranchen som a la carte kok og køkkenleder. 

Efter 14 år skiftede jeg spor og studerede til lærer, mens jeg bl.a. arbejdede på aftenhold som operatør og TR på Nissens, en produktionsvirksomhed i Horsens. 

Jeg har også en grunduddannelse i Religionsvidenskab og en Master i dansk som andetsprog.

mange af mine arbejdspladser i forskellige produktionsvirksomheder oplevede jeg, at sproget kunne være en udfordring i produktionen og fællesskabet. Både for "gamle" og "nye" danskere. 

De "gamle" var utrygge ved at skulle tale engelsk. De "nye" havde dårlig tid og mulighed for at lære dansk.  Og det var indimellem årsag til misforståelser, der påvirkede både produktionen og i høj grad arbejdsmiljøet. 

Det lærte mig, at sproget spiller en hovedrolle for både virksomhedens og medarbejderens muligheder. Og det var faktisk det, der motiverede mig til at uddanne mig til at arbejde med dansk som andetsprog og voksne. 

Nu har jeg efterhånden mange års erfaring med at undervise voksne i dansk som andetsprog. Flygtninge, arbejdstagere og deres ægtefæller. Alle vil det samme. Uddannelse, arbejde og tryghed for deres familie. De vil integreres i fællesskabet, og sproget i fællesskabet er dansk. I frokostpausen, fodboldklubben, skolen, børnehaven og hos naboerne. Det er også dansk, der i sidste ende giver dig mulighed for at avancere i en virksomhed.

Virksomhederne vil også gerne rekruttere og fastholde den internationale arbejdskraft. Vejen til fastholdelse af både den dansktalende arbejdskraft og integration af internationale medarbejdere går gennem sproget og en inkluderende arbejdskultur, der står på et fundament, hvor alle medarbejdere inkluderer hinanden, og hvor der bliver etableret en adgang for alle medarbejdere, der ønsker at gøre karriere i virksomheden.

Men hvordan gør man det? Det har jeg undersøgt i mit masterprojekt, som du kan læse nedenfor. På baggrund af mine egne undersøgelser i min master, og på AUs rapport om fastholdelse af arbejdskraft i Ringkøbing-Skjern kommune har jeg udviklet mit eget koncept for, hvordan der kan arbejdes aktivt med sprog og kultur i virksomheder.

Uddannelse

Masterprojekt: 2021

Motivation og forankring af udenlandsk arbejdskraft i Ringkøbing-Skjern kommune.

Undervisningserfaring:

Sprogskoler: AOF, Hadsten og UCplus, Ringkøbing, A2B(online og virksomheder)

VUC Nordjylland og Aarhus.

FGU, Skejby

Eksempler på øvrig erhvervserfaring:

Stenhøj, Glud & Marstrand, Nissens, Egns Invest, Dollys, Kystens Perle, Jelling Kro.

Eva Maretti                       

27 63 65 31