Interkulturelle kompetencer og kommunikation.

Et 1-dags kursusforløb for ledere, mellemledere og alle andre, der ønsker at blive mere sikre i at forstå og kommunikere inkluderende med både danske og internationale medarbejdere.

Forløbet rummer:

  • en overordnet gennemgang af den vigtigste forskning indenfor sammenhængen mellem sprog, motivation og fastholdelse af international arbejdskraft.

  • eksempler på forskellige kultursyns betydning for kommunikationen i virksomheden.

  • cases og opgaver, der matcher jeres virksomhed og dagligdag.

Lær at blive en god sprogmakker.

Et praktisk kursusforløb til den eller de medarbejdere, der skal være mentorer for nye ansatte. Det kan være en kollega i administrationen eller i produktionen. Det kan være det team, der for første gang skal modtage og oplære en international kollega.

Foredrag eller oplæg om sammenhængen mellem sprog, identitet og det at lære et nyt sprog.

Hvordan er sprog andet og mere end ord?

Vores modersmål er ikke bare et sprog. Det er den altafgørende ramme for, hvordan vi forstår os selv, samfundet og verden omkring os. Sproget er en uomtvistelig del af vores identitet og historie.

Men det samme gør sig jo også gældende for de andre nationaliteter i virksomheden. Så hvordan får vi det hele til at gå op i en højere enhed uden at skabe et a-hold, b-hold og c-hold?

Oplægget inddrager ny forskning, et overblik over nyligt feltarbejde og konstruktive projekter. Der lægges op til diskussioner og forslag til en aktiv sprogpolitik, der giver mening på jeres virksomhed. For selvfølgelig er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed.