Lær at blive en god sprogmakker.

Et praktisk kursusforløb til den eller de medarbejdere, der skal være mentorer for nye ansatte. Det kan være en enkelt kollega i administrationen eller i produktionen.

Det kan også være det oplæringsteam, der skal modtage og oplære internationale kolleger.

Det kan være på lageret, på plejehjemmet, i boligforeningen, i storkøkkenet, i produktionen og hos håndværkeren.

Foredrag med workshops.

Foredrag og oplæg med workshops plan udvikles til arbejdspladsens behov.

Det kan f.eks. være:


Diversitetstræning.

Interkulturelle kompetencer og kommunikation.

Et 1-dags kursusforløb for ledere, mellemledere og alle andre, der ønsker at blive mere sikre i at kommunikere inkluderende med både danske og internationale medarbejdere. 

Forløbet består af:

Foredrag:  Sammenhængen mellem sprog, identitet og motivation.

Hvordan er sprog andet og mere end ord? 

Vores modersmål er ikke bare et sprog. Med modersmålet følger en ramme for, hvordan vi forstår os selv, samfundet og verden omkring os. Sproget er en uomtvistelig del af vores identitet og historie. 

Men det samme gør sig jo også gældende for de andre nationaliteter i virksomheden. Så hvordan får vi det hele til at gå op i en højere enhed uden at skabe et a-hold, b-hold og c-hold?

Oplægget inddrager ny forskning og der lægges op til diskussioner og forslag til en aktiv sprogpolitik på jeres arbejdsplads.